2013-05-25

EKUAZIO SISTEMA LINEALAK
Wiris-eko aplikazio honen bidez ekuazio linealen sistemen interpretazio geometrikoa ikus dezakezue soluzio multzoaren arabera: